V okviru projekta sodelovanja Odprta vrata kmetij, smo štiri lokalne akcijske skupine LAS s CILjem, LAS Gorenjska košarica, LAS  Loškega pogorja in LAS Srce Slovenije na podlagi objavljenega javnega poziva, prirpavile seznam lokalnih  pridelovalcev in predelovalcev mleka iz senene reje, sadja in jagodičevja ter izdelkov iz sadja, jagodičevja in senenega mleka.

Skupni seznam (SEZNAM pdf) loklanih pridelovalcev in predelovalcev, se bo sproti dopolnjeval predvidoma do 30.3.2020.