AKTUALNI RAZPISI IZ URADNEGA LISTA

V Uradnem listu RS št. 49/2020 z dne 10. 4. 2020 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi:

 

 1.      Javna agencija Republike Slovenije je zaradi spremenjenih globalnih gospodarskih razmer objavila zaprtje javnega razpisa »Za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2020«.

Nerazporejena finančna sredstva iz tega javnega razpisa bodo prerazporejena za namen objave novega javnega razpisa, prilagojenega novim razmeram na trgih, v podporo vodilnim turističnim destinacijam Slovenije.

 2.      Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma je objavila razpis »Za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2020«.

Namen javnega razpisa je krepitev promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije kot splošne promocije zaokroženega območja, ki ga vodilna destinacija pokriva, s poudarkom na krepitvi promocije nosilnih produktov vodilnih destinacij, z dodano vrednostjo.

Primarni cilji razpisa so strateško usmerjena izvedba aktivnosti promocije, s poudarkom na krepitvi splošne prepoznavnosti zaokroženih destinacij (vodilnih turističnih destinacij).

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2020, za učinkovitejši nastop na trgih:

-          nadgradnja digitalnih orodij za upravljanje vodilnih destinacij,

-          pripravljalne in izvedbene aktivnosti splošnega oglaševanja vodilnih destinacij v off-line in on-line medijih,

-          stroški priprave in organizacije študijskih potovanj,

-          stroški priprave, oblikovanja in izvedbe projektov z vplivneži,

-          stroški lastnih promocijskih image tiskovin.

 

Na razpis se lahko javijo upravičenci, ki so v obliki zasebnega zavoda, javnega zavoda, javnega gospodarskega zavoda, občine, lokalne turistične organizacije in druge neprofitne organizacije, ki delujejo na področju turizma in izpolnjujejo pogoje iz razpisa.

Višina sredstev, ki je na razpolago izvedbo javnega razpisa, je 1.200.000 EUR.

Rokov za prijavo na razpis je več, prvi je 24. 4. 2020.

 

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 37 20 180 ali e-naslovu: tina.lisac@icra.si ali na sedežu SPOT svetovanje Goriška, Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica. Za osebno svetovanje v Idriji je potrebna predhodna najava.