Fundacija za šport je objavila javni razpis za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2015, 2016 in 2017.

Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov za gradnjo športih objektov v okvirni višini 3.150.000 EUR.

Na razpis se lahko prijavijo vse pravne osebe javnega ali zasebnega prava in zasebniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za izvajanje dejavnosti na področju športa in so lastniki športnih objektov oziroma investitorji del na športnih objektih.

Rok za oddajo vloge je 17. 11. 2014

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.:  37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si