Objavljeno: Uradni list RS, Št. 54, Datum: 17. 4. 2020, Stran: 931

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, objavlja spremembo javnega razpisa - Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 39/19 z dne 21. 6. 2019.

V Javnem razpisu Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti, se v poglavju 12. Roki in način prijave na javni razpis v prvem odstavku spremeni besedilo v navedbi tretjega prijavnega roka:

  • 3. rok: 5. 6. 2020.

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena

Razpisnik: SPIRIT Slovenija, javna agencija

 

 

VIR: Tukaj