AKTUALNI RAZPISI IZ URADNEGA LISTA

V Uradnem listu RS št. 65/2020 z dne 8. 5. 2020 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi:

  1. 1.      Slovenski podjetniški sklad je objavil spremembe vsebine javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, z oznako P1 plus 2020 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 31/2020.

 Spremembe se nanašajo na pravno podlago za izvedbo produkta, osnovne pogoje kandidiranja, kreditne in garancijske pogoje, upravičene stroške projekta in vsebino vloge.

 2.      Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil spremembe in dopolnitve Javnega razpisa za razvojna posojila na problemskih in obmejnih problemskih območjih, objavljenem v Uradnem listu št. 36/19.

 Spremembe se nanašajo na roke za oddajo vlog.

 3.      Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil javni razpis za obratna sredstva  v primarni kmetijski pridelavi – A1.

 Namen razpisa je dodeljevanje posojil za obratna sredstva na področju primarne kmetijske pridelave za blaženje negativnih posledic epidemije s koronavirusom na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj:

-          ohranjanje  dejavnosti primarne kmetijske pridelave, ki ustreza naslednjemu ukrepu,

-          zagotavljanje likvidnosti in dostopa do financiranja.

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 37 20 180 ali e-naslovu: tina.lisac@icra.si ali na sedežu SPOT svetovanje Goriška, Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica. Za osebno svetovanje v Idriji je potrebna predhodna najava.

Informacije najdete tudi v pripetem dokumentu.