Ostanki starih žgalnic so pomemben vir podatkov o potrebnih pogojih in metodiki načina pridobivanja živega srebra v prvih stopetdesetih letih delovanja idrijskega rudnika. Partnerji projekta izvajajo aktivnosti na terenu – raziskujejo in dokumentirajo žgalnice, da izvemo več in da bomo nekatere lahko predstavili tudi širši javnosti.

Namen operacije je podpora raziskovanju in zaščiti kulturne dediščine. Želi se nadgraditi predhodne projekte in promovirati dediščino UNESCO, ter razviti nove turistične produkte. Našp dediščino želimo raziskati, jo zaščitii in varovati in tako tudi prirapviti turistične programe. 

Pomemben rezultat projekta je priprava dokumentacije za vpis dediščine žgalnic 16. stoletja na RKD, zato se poleg partnerjev v projekt vključujejo tudi druge strokovne inštitucije.

In kaj lahko najdemo na lokacijah starih žgalnic?

Vir: FB Rudnik živega srebra Idrija

Partnerji v projektu: CUDHg, Avgusta d.o.o., ICRA

Za vsebino je  odgovorena ICRA d.o.o. Idrija. Organ upravljana pristojen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Operacija je sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.