Poslanstvo Idrijsko-Cerkljanske razvojne agencije je povezovanje javnega interesa s podjetniškim, združevanje različnih znanj in praks pri kreiranju razvoja območja, oblikovanje podjetnikom in kmetom prijaznega okolja ter organiziranje kvalitetnega informacijskega in svetovalnega servisa.