Objava javnih pozivov za dodeljevanje spodbud Eko sklada še v tem mesecu

Eko sklad obvešča vse zainteresirane, da bodo letošnje leto javni pozivi objavljeni predvidoma še v tem mesecu. Za različne ukrepe bo na voljo 30 milijonov EUR kreditov, 14 milijonov EUR nepovratnih sredstev na osnovi Uredbe o prihrankih energije in 8 milijonov EUR iz Sklada za podnebne spremembe (SPS). Pomembno je, da se lahko z deli prične šele po oddaji vloge na Eko sklad.

Letošnje leto Eko sklad uvaja spremembe, ki so posledica sprejetja Energetskega zakona (EZ-1) in nove Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije. Oba dokumenta prinašata ugodne posledice za investitorje, saj zagotavljata več sredstev za nepovratne finančne spodbude. Zato Eko sklad ocenjuje, da javnih pozivov ne bo treba predčasno zapirati. V drugi polovici aprila Eko sklad načrtuje objavo vseh javnih pozivov, tako za kreditiranje okoljskih naložb, kot tudi za dodeljevanje nepovratnih sredstev. V aprilu objavljeni javni pozivi bodo namenjeni občanom za naložbe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije po celotni Sloveniji, sredstva pa bodo zagotovljena na podlagi omenjene  uredbe.

V javni objavi je tudi Program porabe sredstev SPS v letih 2015 in 2016, ki bo na vladi sprejet predvidoma v prvi polovici maja. Iz tega razloga bodo višje nepovratne finančne spodbude za naložbe občanov na t. i. degradiranem območju na voljo v maju za investitorje iz 9 občin: Ljubljana, Maribor, Kranj, Novo mesto, Murska Sobota, Celje, Zagorje, Trbovlje in Hrastnik.