Objavljen je razpis Mednarodnega sklada za promocijo kulture pri UNESCU, ki je namenjen sofinanciranju kulturnih projektov nevladnih organizacij, samostojnih umetnikov in ustvarjalcev, neprofitnih organizacij in podjetij ter javnim ustanovam (organom), ki so zadolžene za promocijo kulturne in umetniške ustvarjalnosti. Na omenjeni mednarodni javni razpis se tako lahko prijavijo tudi umetniki iz vrst oseb z invalidnostjo oziroma oseb s posebnimi potrebami, invalidska društva, zveze invalidskih društev, druge organizacije invalidov oziroma oseb s posebnimi potrebami, humanitarne organizacije ter druga društva in organizacije, ki delujejo v dobro pripadnikov različnih ranljivih družbenih skupin.

Upravičene aktivnosti vključujejo:
(a) produkcijo kulturnih in umetniških del;
(b) organizacjio kulturnih in umetniških dogodkov na nacionalni, regionalni in/ali mednarodni ravni, ki prispevajo k vzpostavitvi kulture ter razvojnih strategij in programov.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, samostojni umetniki in ustvarjalci, neprofitne organizacije in podjetija ter javne ustanove, ki so zadolžene za promocijo kulturne in umetniške ustvarjalnosti in izpolnjujejo druge razpisne pogoje.

Prijavite lahko projekte v vrednosti od 20,000 do 100,000 US$, sofinancira se do 80% upravičenih stroškov.

Rok prijeve - 29.05.2015.

Trajanje projekta - do 12 mesecev.

Več na povezavi