Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev znaša 150.000,00 EUR. Na razpisnem področju I. bo podprtih največ 11 prijaviteljev, na razpisnem področju II. pa največ 3 prijavitelji.

Predmet razpisa je sofinanciranje projektov na naslednjih področjih:
I.    Sofinanciranje partnerskih projektov med oblikovalci in podjetji-naročniki, ki izkazujejo potrebo po razvoju novih in revitaliziranih izdelkov, storitev in komunikacij. Rezultat partnerskega sodelovanja mora biti vsaj izdelava funkcionalnega prototipa.
II.    Sofinanciranje projektov popularizacije oblikovalskih izdelkov, kar zajema npr. predstavitve, razstave, platforme oblikovalskih izdelkov za sodelovanje s podjetji. Rezultat je javna predstavitev izdelkov.

Upravičeni prijavitelji:

Za sodelovanje na razpisnem področju I. (sofinanciranje partnerskih projektov med oblikovalci in podjetji - naročniki) se lahko prijavijo fizične osebe, ki v letu 2015 še ne bodo dopolnile 30 let (letnik 1986 in mlajši), imajo končano VII. stopnjo izobrazbe na področju oblikovanja ter izpolnjujejo druge razpisne pogoje. Za sodelovanje na razpisnem področju II. (sofinanciranje projektov popularizacije oblikovalskih izdelkov) se lahko prijavijo pravne osebe, registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, ki so bili v obdobju od 2013 do 2014 vključeni v vsaj dva projekta s področij razpisa ter izpolnjujejo druge razpisne pogoje.

Rok prijave: 28.5.2015

Več na tej povezavi.