AKTUALNO IZ URADNEGA LISTA

V Uradnih listih RS št. 28/2015 z dne 24. 4. 2015 in št. 30/2015 z dne 30. 4. 2015 so bila objavljena naslednja javna obvestila in razpisi:

 

 • UL št. 28/2015:

 

Slovenski regionalno razvojni sklad, Ribnica, je objavil spremembe javnega razpisa za ugodna posojila projektom na področju obdelave in predelave lesa.

 

Ministrstvo za kulturo je objavilo javni razpis za sofinanciranje partnerskih projektov med oblikovalci in podjetji s ciljem njihovega povezovanja in projektov popularizacije oblikovalskih izdelkov.

Predmet razpisa je sofinanciranje projektov na naslednjih dveh področjih:

 • sofinanciranje partnerskih projektov med oblikovalci in podjetji – naročniki, ki izkazujejo potrebo po razvoju novih in revitaliziranih izdelkov, storitev in komunikacij. Rezultat partnerskega sodelovanja mora biti vsaj izdelava funkcionalnega prototipa,

 • sofinanciranje projektov popularizacije oblikovalskih izdelkov, kar zajema npr. predstavitve, razstave, platforme oblikovalskih izdelkov za sodelovanje s podjetji. Rezultat je javna predstavitev izdelkov.

   

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je objavila javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo v letih 2016-2017.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje krajših medsebojnih obiskov slovenskih in srbskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte v letih 2016-2017.

 

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je objavila javni razpis za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2015.

 

 

 • UL št. 30/2015:

 

 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis v okviru ERA-NET iniciative M-ERA.NET 2014.

 1. Predmet javnega razpisa v okviru iniciative M-ERA.NET 2014 je sofinanciranje aktivnosti slovenskih partnerjev v transnacionalnih konzorcijskih aplikativnih raziskovalnih projektih, ki so za izvajanje izbrani v okviru skupnega transnacionalnega razpisa za raziskovalne projekte M-ERA.NET 2014. Nacionalni razpis se navezuje in je v skladu s skupnim transnacionalnim razpisom.

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                        V Uradnem listu št. 30/2015 so bila objavljena tudi naslednja obvestila državnih organov:

   

  Vlada Republike Slovenije je sprejela:

 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2015

 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020

 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o shemah neposrednih plačil

    

   

  Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.:  37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.