Iz Zavoda RS za zaposlovanje so obvestili, da je javno povabilo »Iz faksa takoj praksa« odprto do porabe sredstev, najkasneje do 30. 6. letos. Delodajalcem omogoča pridobitev spodbude 6.000 EUR za zaposlitev mladih brezposelnih diplomantov s terciarno izobrazbo, ki so mlajši od 30 let, iščejo prvo zaposlitev in so na zavodu za zaposlovanje prijavljeni med brezposelnimi.

Na javno povabilo se lahko prijavite delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, najmanj eno leto vpisane v Poslovni register Slovenije in izpolnjujete še vse druge pogoje za prijavo. Pred oddajo ponudbe na javno povabilo morate delodajalci zavodu sporočiti prosto delovno mesto, na katerem boste zaposlili mlade brezposelne diplomante.

Zaposlitev mora biti sklenjena za polni delovni čas in mora trajati neprekinjeno najmanj eno leto. Vsebovati mora izpopolnjevanje kandidatov po predhodno sprejetem programu, ki se lahko izvaja tudi s pripravništvom, če je tako predvideno. Če je zaposlitev sklenjena za krajši delovni čas (v skladu z izdano odločbo o invalidnosti) se izplača sorazmerno nižja spodbuda.

Delodajalci lahko pridobite spodbudo za zaposlitev na različnih delovnih mestih. Pomembno je, da delovno mesto ustreza ravni izobrazbe mladih diplomantov, ki se bodo zaposlili s pomočjo spodbude.

Več o pogojih in postopku prijave si lahko preberete tu: http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/razpisi?aid=1043

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.:  37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.