V Uradnem listu RS št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015 so bila objavljena naslednja javna obvestila in razpisi:

 1. Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je objavila popravek Javnega razpisa za »Spodbujanje zaposlovanja mladih doktorjev znanosti« v letu 2015, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 39.

 2. Ministrstvo za notranje zadeve je objavilo javni razpis za izvedbo medijske kampanije, ki bo obravnavala vsebinsko področje migracij in razvoja družbe.

Razpis je odprt do 15. 7. 2015.

 3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za podelitev javnega pooblastila računovodski pisarni, ki bo opravljala naloge in obveznosti računovodske pisarne po metodologiji FADN.

Razpis je odprt do 6. 7. 2015.

V istem uradnem listu so bila objavljena tudi naslednja obvestila državnih organov:

Ministrstva so objavila:

Pravilnik o spremembah Pravilnika o integrirani pridelavi poljščin

  • Pravilnik o spremembah Pravilnika o integrirani pridelavi sadja

  • Pravilnik o spremembah Pravilnika o integrirani pridelavi zelenjave

JAVNI RAZPIS SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA MLADIH DOKTORJEV ZNANOSTI ZA LETO 2015 BO ODPRT DO 10. SEPTEMBRA 2015

Javni razpis je bil objavljen na spletni strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost. Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki so bile najkasneje na dan objave razpisa, to je 5. 6. 2015, vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri omenjeni agenciji. Okvirna vrednost razpisa je 1,026 milijona EUR.

Razpis omogoča sofinanciranje sredstev za plače in ostalih stroškov dela mladih doktorjev znanosti, ki so opravili zagovor doktorske disertacije v obdobju od 1. 1. 2013 do 31. 5. 2015 in so prijavljeni med brezposelnimi pri Zavodu RS za zaposlovanje.

Izbrani prijavitelji morajo z mladim doktorjem znanosti skleniti zaposlitev za polni delovni čas za obdobje 18 mesecev v organizacijski enoti, ki izvaja raziskovalno-inovacijske projekte ali programe.                               

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.:  37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.