V Uradnem listu RS št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015 so bila objavljena naslednja javna obvestila in razpisi:

Zakonodaja

1. Vlada RS je objavila Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

2. Vlada RS je objavila Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sodnem registru.

3. Vlada republike slovenije je objavila Uredbo o spremembah Uredbe o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register.

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.:  37 43 911, e-naslov:mateja.bizjak@icra.si.