Okvirna skupna višina sredstev za izvedbo predmetnega razpisa je 870.000,00 EUR.

Rok prijave: 28.08.2015

Trajanje projekta: Od 12 do 24 mesecev.

Predmet javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa "CRP 2015" v letu 2015  je izbor raziskovalnih projektov, ki bodo podpora vladi in sektorju v zvezi z določanjem razvojnih usmeritev in politike na posameznem področju javnega interesa, ki je nujna za izboljšanje konkurenčnosti in trajnostnega razvoja.

Predmet razpisa je določen s prioritetnimi vsebinami v okviru težišč »CRP 2015« štirih ministrstev: Ministrstva za zdravje, Ministrstva za kulturo, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, in sicer:

Težišče 1: Povezovanje ukrepov za preprečevanje bolezni
Težišče 2: Zdravstveno varstvo - zmanjševanje neenakosti v zdravju
Težišče 3: Krepitev znanj in spretnosti za pozitivne družbene in gospodarske učinke
Težišče 4: Človeški viri in socialna kohezivnost
Težišče 5: Učinkovito ustvarjanje, dvosmerni pretok in uporaba znanj za gospodarski razvoj in kakovostna delovna mesta
Težišče 6: Regionalni razvoj: povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja
Težišče 7: Spodbujanje povečanja konkurenčnosti slovenskega turizma.

Na javni razpis se lahko prijavi pravna ali fizična oseba, ki je vpisana v zbirkah podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti pri agenciji ter izpolnjuje predpisane pogoje.

Več na tej povezavi.