Javni razpis za izbor kulturnih projektov bivanja in ustvarjanja v umetniških rezidencah v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju, ki jih bo v letu 2015 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo


Predmet razpisa je zbiranje projektov prijaviteljev, ki delujejo v umetnosti in kulturi, za bivanje in ustvarjanje v umetniških rezidencah v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, ki vključuje:
– financiranje stroškov najemnine, tekočih stroškov, ki so povezani z uporabo stanovanja, stroškov rednega vzdrževanja in osnovne opreme stanovanj Ministrstva za kulturo v omenjenih mestih ter
– povračilo potnih stroškov za izbrane prijavitelje, in sicer za Berlin v višini največ 250 EUR neto, za London v višini največ 250 EUR neto, za New York v višini največ 850 EUR neto in za Dunaj v višini največ 150 EUR neto.

Prijavitelji: razpis je namenjen prijaviteljem, ki delujejo na naslednjih področjih umetnosti in kulture: – uprizoritvena umetnost,
– likovna umetnost,
– arhitektura in oblikovanje,
– glasbena umetnost,
– intermedijske umetnosti,
– film in AV-kultura,
– knjiga,
– kritika umetnosti ter refleksija kulture in družbe, da se jim omogoči bivanje in ustvarjanje v umetniških rezidencah.

Razpisana sredstva: 130.000 evrov

Rok za oddajo ponudb: 14. 9. 2015

Več informacij dobite tukaj.