Predmet javnega razpisa je odločitev o naboru projektov, ki bodo v primeru sofinanciranja s strani programskega področja LIFE za leto 2015 EU, upravičeni tudi do sofinanciranja s strani Ministrstva.

Pogoji za udeležbo:
– Upravičenci morajo Ministrstvu predložiti v celoti ustrezno izpolnjene projektne predloge, ki se v bistvenih sestavinah ne smejo razlikovati od projektnih predlogov, ki bodo oddani za sofinanciranje iz programa LIFE za leto 2015 v skladu z Razpisom Evropske komisije,
– Projektni predlogi morajo obravnavati teme, določene v razpisu Evropske komisije,
– Upravičenci po tem razpisu so upravičenci iz projektnih predlogov Evropski komisiji, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, za nacionalni ali mednarodni projekt v delu, ki se izvaja na območju Republike Slovenije.

Pogoji za dodelitev sredstev iz proračuna Republike Slovenije:
– Projektni predlog za sofinanciranje je potrdila Evropska komisija z odločbo,
– Upravičenec je z Evropsko komisijo sklenil pogodbo o sofinanciranju,
– Sofinancirajo se akcije projekta, ki se bodo odvijale na ozemlju Republike Slovenije,
– Vsebina projektnega predloga je določena z naslednjimi dokumenti: Uredba (EU) št. 1293/2013 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 614/2007 Uradni list EU L 347/185 z dne 20. 12. 2013, Izvedbeni sklep Komisije z dne z dne 19. marca 2014 o sprejetju večletnega delovnega programa LIFE za obdobje 2014–2017, Uradni list EU L 116 z dne 17. 4. 2014, Razpis za zbiranje predlogov programa LIFE 2015 Evropske komisije objavljene na spletnih straneh Evropske komisije.

Rok za oddajo vlog: projektni predlogi morajo prispeti v vložišče Ministrstva za okolje in prostor do 17. 8. 2015 do 12. ure

Več informacij dobite tukaj.