V Uradnem listu RS št. 57/2015 z dne 31. 7. 2015 so bila objavljena naslednja javna obvestila in razpisi:

 

 1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2015.

Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetije in kmetijske dejavnosti s ciljem izboljšati starostno strukturo nosilcev kmetijskih gospodarstev ter izboljšati konkurenčnost kmetijskih gospodarstev.

Upravičenec do podpore je mladi kmet, ki je na dan oddaje vloge na javni razpis star od 18 do vključno 40 let, ima ustrezno poklicno znanje in usposobljenost ter prvič vzpostavlja kmetijo. Mladi kmet je fizična oseba, ki je edini nosilec kmetijskega gospodarstva – kmetije.

Javni razpis je zaprtega tipa, vnos vloge v elektronski sistem in predložitev vloge poteka od 24. 8. do vključno 18. 9. 2015.

 

 1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za ukrep Subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2015.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev v okviru ukrepa Subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2015 in sicer tistim vzrejevalcem čebeljim matic, ki so povečali vzrejo kakovostnih plemenskih čebeljih matic v letu 2014 glede na vpisane čebelje matice v izvorno rodovniško knjigo v letu 2012. Do podpore so upravičeni tudi vzrejevalci rodovniških matic, katerim se subvencionira vzdrževanje trotovskih linij na plemenilni postaji.

Prijava na razpis je možna do 7. 8. 2015.

  

Državni organi so v tej številki uradnega lista objavili naslednje objave:

 1. Državni zbor Republike Slovenije je sprejel:
 • Zakon o davčnem potrjevanju računov

 • Zakon o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov

 • Zakon o spremembi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

   

 1. Vlada RS je potrdila:
 • Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji                            

    

  Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.:  37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.