Izvajalska agencija (EACEA) je danes, 6. avgusta objavila razpisno dokumentacijo za projekte sodelovanja za leto 2016 (EACEA 29/2015): EACEA >>>

Rok za oddajo vlog je 7. oktober 2015 (ob 12:00).

Podprogram Kultura bo podpiral projekte, ki se bodo osredotočali na:

A. transnacionalno mobilnost

B. razvoj občinstva

C.1. Krepitev zmogljivosti - digitalizacija,

C.2. Krepitev zmogljivosti - novi poslovni modeli,

C.3 Krepitev zmogljivosti - izobraževanje in usposabljanje

Podprti projekti morajo zato vključevati utemeljeno strategijo in podroben opis, kako nameravajo izvajati eno ali več od teh prednostnih nalog programa. Ob predložitvi svoje vloge, morajo prosilci označite največ 3 od  5 prednostnih nalog, ki so najbolj pomembne za njihov projekt, in razvrsti te 3 prednostne naloge po vrstnem redu pomembnosti.

Manjši projekti:
- Vsaj vodilni partner in najmanj dva druga partnerja, ki imajo svoj pravni sedež v vsaj treh različnih držav.  Bodisi vodja projekta ali eden od partnerjev mora imeti svoj pravni sedež v eni od držav, navedenih v kategorijah 1, 3 ali 4 upravičenih držav.
- Predmet vloge prosilca za dotacijo EU ne več kot 200 000 EUR, kar predstavlja največ 60% upravičenih proračuna.

Večji projekti:
- Vključuje vodjo projekta in najmanj pet drugih partnerjev, ki imajo svoj pravni sedež v najmanj šestih različnih državah. Bodisi vodja projekta ali eden od partnerjev mora imeti svoj pravni sedež v eni od držav, navedenih v kategorijah 1, 3 ali 4 upravičenih držav.
- Predmet vloge prosilca za dotacijo EU ne več kot 2 000 000 EUR, kar predstavlja največ 50% upravičenih stroškov proračuna.

Za obe kategoriji projektov velja, da je obdobje upravičenosti (trajanje projekta)  48 mesecev.