Idrija, 11. 8. 2015                                                                                                                                                          

AKTUALNO IZ URADNEGA LISTA

V Uradnem listu RS št. 59/2015 z dne 7. 8. 2015 so bila objavljena naslednja javna obvestila in razpisi:

1. Slovenski podjetniški sklad je objavil spremembo javnega razpisa za Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 2015).

2. Slovenski podjetniški sklad je objavil spremembo javnega razpisa za Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, namenjene tehnološko inovativnim projektom (P1TIP 2015).  

3. Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je objavila javni razpis za izbiro izvajalcev kontrol na kraju samem za programsko obdobje 2014-2020. Predmet javnega razpisa je podelitev javnega pooblastila za izvajanje kontrol 3. sklopa iz tretje alineje drugega odstavka 3. člena Pravilnika o izbiri izvajalcev kontrol na kraju samem:

  •  kontrole del za odpravo škode in obnove gozda po naravni nesreči,
  • kontrole ureditev gozdnih vlak in cest,
  • kontrole nakupa sadik gozdnega drevja ter potrebnega materiala za zaščito mladja pred divjadjo.

Izvajalec mora izpolnjevati strokovne, prostorske,  tehnične in organizacijske pogoje za opravljanje kontrol na kraju samem v skladu z določili pravilnika. Rok za prijavo je 16. 9. 2015.

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.:  37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.