Idrija, 17. 8. 2015

AKTUALNO IZ URADNEGA LISTA

V Uradnem listu RS št. 60/2015 z dne 14. 8. 2015 so bila objavljena naslednja javna obvestila ministrstev:

  • Ministrstvo za finance: Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov,
  • Ministrstvo za infrastrukturo: Pravilnik o izpitnih centrih za opravljanje vozniškega izpita za voznike motornih vozil,
  • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja,
  • Ministrstvi za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: Pravilnik o spremembi Pravilnika o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove.

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.:  37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.