Promocija gozdno-lesne verige

Na območju občin Idrija, Cerkno in Logatec deluje gozdno lesna veriga, ki povezuje lastnike gozdov s predelovalci lokalnega lesa. V ta namen sta bila ustanovljena tudi Gozdarsko lesarska zadruga Golez Idrija z.o.o., ki združuje lokalna podjetja, samostojne podjetnike in dopolnilne dejavnosti na kmetiji s področja gozdarstva in lesarstva ter Društvo lastnikov gozdov Keltika, katerega člani so lastniki gozdov, njihovi družinski člani ali drugi, ki izpolnjujejo cilje društva.

K oblikovanju verige je pomembno prispeval tudi študijski krožek Naš les - naša priložnost, ki smo ga na ICRA izvajali v letu 2014. Skupaj s člani krožka smo se odločili za nadaljevanje teh aktivnosti tudi v letošnjem letu. Delo krožka Naš les - naša priložnost II. je bilo tako usmerjeno na aktivnosti promocije in predstavitev gozdno-lesne panoge ter prednosti povezovanja na tem področju širši in z lesom povezani javnosti, zato je bil njihov cilj izvedba informativno-izobraževalnih in promocijskih aktivnosti v lokalnih medijih. Člani so obenem pridobivali spretnosti komuniciranja in nastopanja v javnosti ter znanja s področja promocije, ki jim bodo koristila tudi pri nadaljnjem delu.

Ob pomoči novinarke Metke Rupnik je nastalo 5 radijskih oddaj, ki so bile predvajane na Radiu Odmev. Vabljeni k poslušanju.

ODDAJA 1 - Aktivnosti za oblikovanje gozdno-lesne verige na Idrijskem

ODDAJA 2 - Ustanoveitev lesne zadruge Golez

ODDAJA 3 - Prizadevanja za ustanovitev Društva lastnikov gozdov Keltika

ODDAJA 4 - Ustanovitev društva lastnikov gozdov Keltika

ODDAJA 5 - Aktualnosti na področju dela Društva lastnikov gozdov Keltika