V Uradnem listu RS št. 65/2015 z dne 11. 9. 2015 sta bila objavljena naslednja javna razpisa, ki ju je razpisal Slovenski regionalno razvojni sklad:
 

  1. Drugi javni razpis za ugodna posojila projektom na področju obdelave in predelave lesa.

Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil projektom na območju Republike Slovenije, in sicer vlagateljem, ki so registrirani za dejavnost obdelave in predelave lesa ali proizvodnjo izdelkov iz lesa ter bodo hkrati izvedli začetno investicijo v osnovna sredstva za izvajanje dejavnosti na tem področju.

Namen razpisa je spodbujanje razvoja slovenske lesno predelovalne industrije na področju začetnih investicij, povezanih z vzpostavitvijo nove poslovne enote, razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote, diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajala ali bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.

Vlagatelji na razpis oso lahko velika, sredne velika, mala in mikro podjetja in sicer:

  • gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki,

  • zadruge.

    Roka za oddajo prijav sta dva in sicer 12. 10. ter 12. 11. 2015.

     

  1. Drugi javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam.

Predmet javnega razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil občinam za financiranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture, ki so v večinski lasti države ali občine, oziroma se na občine prenesejo takoj po izvedbi projekta.

Rok za oddajo prijav je 12. 10. 2015.

 

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.:  37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.