Evropska komisija je 16. 9. 2015 uradno odobrila Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija za obdobje 2014-2020 (CP Interreg SI-AT).
 
Kot navajajo na spletni strani Službe vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), bo javni razpis skupaj z razpisno dokumentacijo (Priročnik za upravičence, priloge k prijavnici itd.) objavljen v sredini decembra 2015. V decembru pa se predvideva tudi »Kick-off« dogodek programa in delavnice za prijavitelje o katerih boste naknadno obveščeni.
 
Več informacij ter tudi celoten dokument najdete na spletni strani SVRK-ja.