AKTUALNO IZ URADNEGA LISTA 

V Uradnem listu RS št. 74/2015 z dne 2. 10. 2015 so bila objavljena naslednja javna obvestila:

 

  1. Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo je objavil spremembe Javnega razpisa za Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 17/15.

 

  1. Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil spremembo drugega javnega razpisa za dodeljevanje ugodnih posojil občinam, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 65/15.

 

  1. Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo je objavil zaprtje Javnega razpisa za Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, namenjene tehnološko inovativnim projektom.

OSTALA OBVESTILA

ZAČASNA SPODBUDA ZA ZAPOSLOVANJE BREZPOSELNIH

Zavod RS za zaposlovanje je na svojih spletnih straneh objavil obvestilo o uvedbi začasnih spodbud za zaposlovanje brezposelnih, mlajših od 30 let, ki jo je mogoče uveljavljati do izteka letošnjega leta.

Delodajalec, ki je v obdobju od 1. 11. 2013 do 31. 12. 2015 za nedoločen čas zaposlil brezposelno osebo, mlajšo od 30 let, je za prvih 24 mesecev takšne zaposlitve upravičen do oprostitve plačila prispevkov delodajalca za socialno varnost. Pomembno je tudi, da je oseba, ki se zaposluje, neposredno pred zaposlitvijo najmanj 3 mesece prijavljena v evidenci brezposelnih. Spodbudo delodajalec uveljavlja pri FURS ob oddaji REK-obrazca.

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.:  37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.