AKTUALNO IZ URADNEGA LISTA – OBJAVLJENA DVA RAZPISA FUNDACIJE ZA ŠPORT

V Uradnem listu RS št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015 so bila objavljena naslednja javna obvestila in razpisi:

1. Fundacija za šport je objavila javni razpis za sofinanciranje športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva v športu v letu 2016.

Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva v športu, v okvirni višini 7.000.000 EUR.

Na razpis se lahko prijavijo vse pravne osebe javnega ali zasebnega prava in zasebniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za izvajanje dejavnosti na področju športa.

Rok za oddajo vloge na razpis je 16. 11. 2015.

 

2. Fundacija za šport je objavila javni razpis za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2016, 2017 in 2018.

Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov za gradnjo športnih objektov v okvirni višini 3.000.000 EUR.

Na razpis se lahko prijavijo vse pravne osebe javnega ali zasebnega prava in zasebniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za izvajanje dejavnosti na področju športa in so lastniki športnih objektov oziroma investitorji del na športnih objektih. Na javnem razpisu lahko kandidirajo lastniki športnih objektov oziroma investitorji del na športnih objektih.

Rok za oddajo vloge je 16. 11. 2015.

 

V Uradnem listu RS št. 78/2015 so bila objavljena tudi naslednja obvestila državnih organov:

            Vlada Republike Slovenije je sprejela:

  • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike,

  • Uredba o spremembi Uredbe o regionalnih razvojnih programih

    Ministrstva so sprejela:

  • Odredba o vključitvi sektorja mleka v program promocije in določitvi odstotka proizvodnje za začetek izvajanja promocije sheme izbrana kakovost.

    Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.:  37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.