AKTUALNO IZ URADNEGA LISTA

V Uradnem listu RS št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015 so bila objavljena naslednja javna obvestila in razpisi:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je objavila javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v letih 2016-2017.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in ameriških raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte v letih 2016 – 2017 na vseh znanstvenih področjih.

Prednost bodo imeli slovenski nosilci, ki nimajo sprejetega in potekajočega slovensko-ameriškega projekta za obdobje 2015-2016. Bilateralni projekti trajajo dve leti.

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki izpolnjujejo pogoje iz razpisa.

Rok za oddajo vloge je 26. 11. 2015.

 

V Uradnem listu RS št. 79/2015 so bila objavljena tudi naslednja obvestila državnih organov:

Ministrstva so sprejela:

  • Pravilnik o postopku priznanja označbe »izbrana kakovost«,

  • Odredba o izvedbi projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2015.

     

    Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.:  37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.