VABILO ZA SODELOVANJE PRI PRIPRAVI STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA ZA OBMOČJE OBČIN CERKNO, LOGATEC IN IDRIJA  

Območje občin Cerkno, Logatec in Idrija v novem programskem obdobju  2014 – 2020 sodeluje v skupni lokalni akcijski skupini LAS s CILjem, ki je bila ustanovljena 30. 09. 2014 z namenom spodbujanja trajnostnega razvoja podeželja in urbanih območij občin Cerkno, Logatec in Idrija ob združevanju človeških, prostorskih in finančnih virov. Bistveni element koriščenja sredstev, ki so namenjena izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost - CLLD,  je pristop »od spodaj navzgor«, kar pomeni ozaveščanje, usposabljanje, sodelovanje in združevanje lokalnega prebivalstva, sodelovanje različnih interesnih skupin pri pripravi strategije in določitev jasnih meril za izbiro razvojnih projektov.

V vključenih občinah se je animacija območja pričela že leta 2014, ko so bile na območju občin Logatec in Idrija izvedene predstavitve programa Leader, swot delavnice, zbiranje projektni idej ter interes po sodelovanju v lokalni akcijski skupini. V tem času je Občina Cerkno izrazila interes po sodelovanju z občinama Idrija in Logatec v lokalni akcijski skupini, tako da so bile predstavitve in animacija območja izvedene še v občini Cerkno. Na predstavitve so bili povabljeni  obstoječi člani Lokalne akcijske skupine LAS za razvoj iz območja občin Idrija in Cerkno, člani Lokalne akcijske skupine Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe iz občine Logatec ter vsi občani, ki so se zanimali za pristop v LAS v novem programskem obdobju. Animacija območja se v letu 2015 nadaljuje.

V mesecu novembru so predvidene dodatne delavnice članov programskih odborov LAS s CILjem v občinah Cerkno, Logatec in Idrija, na katerih se bo določilo glavne cilje, tematska področja in vrste ukrepanja. Programskim odborom bo predstavljen tudi predlog o finančni razporeditvi sredstev med tematskimi področji ukrepanja. Poleg članov LAS, so na delavnice, ki bodo potekale konec novembra 2015 vabljeni tudi ostali prebivalci občin Cerkno, Logatec in Idrija ter predstavniki podjetij, organizacij in civilne družbe iz območja teh treh občin.

Datumi delavnic v posamezni občini bodo javljeni naknadno. Za več informacij o sodelovanju pri pripravi strategije lokalnega razvoja in članstvu v LAS s CILjem se lahko obrnete na Darjo Lahajnar (ICRA Idrija) 05 37 43 914 ali na elektronski naslov darja.lahajnar@icra.si

O sodelovanju oz. članstvu v LAS s CILjem si lahko preberete na priloženi povezavi JAVNI POZIV ZA VSTOP OZIROMA ČLANSTVO V LOKALNI AKCIJSKI SKUPINI LAS S CILjem.

PRISTOPNA IZJAVA

Vabimo vas na srečanja in delavnice programskega odbora za člane LAS in druge zainteresirane:

  • Na območju občine Idrija, bo srečanje v ponedeljek, 30. 11. 2015 ob 16.00 uri, v učilnici ICRUM na ICRA, Mestni trg 2, Idrija.
  • Na območju občine Logatec, bo srečanje v ponedeljek, 7.12.2015 ob 16.00 uri, v sejni sobi upravnega centra Logatec, Tržaška cesta 20, Logatec.
  • Na območju občine Cerkno, bo srečanje v sredo, 9.12.2015 ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova ulica 9, Cerkno.