Podlaga za omenjeno spodbudo je zakon o interventnem ukrepu na trgu dela, ki ga je nedavno sprejel Državni zbor. Namen zakona je prispevati k večjemu zaposlovanju starejših in dvigu zaposlenosti med starejšimi v Sloveniji, posebej med starejšimi od 55 let. Takšen ukrep lahko pomeni tudi spodbudo vsem v navedeni starostni skupini, ki iščete zaposlitev. 

Spodbudo bo možno uveljavljati za zaposlitve, sklenjene v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017. Delodajalci boste lahko v celoti oproščeni plačila prispevkov delodajalca za socialno varnost, če boste v navedenem obdobju sklenili zaposlitev s starejšimi od 55 let, ki so bili pred tem najmanj pol leta prijavljeni med brezposelnimi pri Zavodu.

Prispevki delodajalca za socialno varnost zajemajo prispevke delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za brezposelnost.

Pri tem se ne zahteva sklenitve zaposlitve za nedoločen čas. Spodbuda velja za vsakovrstno zaposlitev starejših brezposelnih, ne glede na čas trajanja zaposlitve. Tako boste lahko delodajalci uveljavljali spodbudo v trajanju največ 24 mesecev, četudi boste na primer z isto osebo sklenili več zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas, brez vmesnih prekinitev.

Za oprostitev plačila prispevkov boste morali delodajalci izpolnjevati še nekatere druge pogoje.

Preberite več o ukrepu na spletni strani Ministrstva za delo.