ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE OBJAVIL NOVO JAVNO POVABILO »PRVI IZZIV 2015«

Javno povabilo omogoča zaposlitev 2.859 mladih brezposelnih. Za njihovo zaposlitev bodo delodajalci iz vse Slovenije lahko prejeli subvencijo 7.250 EUR.

Javno povabilo je namenjeno spodbujanju zaposlovanja mladih brezposelnih s stalnim prebivališčem v vzhodni Sloveniji, nanj pa se lahko prijavijo delodajalci iz vse Slovenije. Delodajalci so lahko pravne ali fizične osebe, pri čemer morajo biti najmanj eno leto vpisani v poslovni register Slovenije in izpolnjevati še vse druge pogoje za prijavo na povabilo.

Delodajalci predložijo na javno povabilo ponudbo za subvencionirano zaposlitev mladih brezposelnih, ki imajo stalno prebivališče v kohezijski regiji vzhodna Evropa, še niso dopolnili 30. leta starosti, so najmanj tri mesece neprekinjeno prijavljeni med brezposelnimi pri Zavodu ter se ne izobražujejo ali usposabljajo.

Povabilo je odprto do porabe sredstev, najkasneje do 30. 6. 2016, ko se izteče končni rok za oddajo ponudb.

Na javnem povabilu lahko delodajalci pridobijo subvencijo 7.250 evrov za zaposlitev mladih iz navedene ciljne skupine brezposelnih. Obdobje subvencionirane zaposlitve traja najmanj 15 mesecev neprekinjeno in vključuje trimesečno poskusno delo. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za polni delovni čas.

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.:  37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.