AKTUALNA OBVESTILA IZ URADNEGA LISTA

V Uradnem listu RS št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015 je bil objavljen naslednji javni razpis:

RTV Slovenija je objavila javni razpis za odkup dokumentarnih avdiovizualnih del neodvisnih producentov v letu 2015-2.

Predmet javnega razpisa je odkup slovenskih avdiovizualnih del, dokumentarnih filmov dolžine 50 minut za televizijsko predvajanje, ki so izvorno producirana s strani neodvisnih producentov. Na podlagi tega razpisa bo odkupljena dela Radiotelevizija Slovenija predvajala v svojih programih.

V uradnem listu so bila objavljena tudi naslednja javna obvestila:

  1. Državni zbor Republike Slovenije je sprejel:
   1. Zakon o dopolnitvi Zakona o minimalni plači

   2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu

   3. Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025

  1. Ministrstva so sprejela:
   1. Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljalca energetskih naprav

   2. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o izvajanju Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb

   3. Pravilnik o spremembah Pravilnika o označevanju čebelnjakov in stojišč

     

    Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.:  37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.