COSME - PROGRAM ZA KONKURENČNOST PODJETIJ TER MALA IN SREDNJA PODJETJA (2014 - 2020)

Datum objave razpisa: 13.12.2015

Rok prijave: 14.04.2016

Trajanje projekta: Od 12 do 33 mesecev

V okviru programa za konkurenčnost in podjetja (COSME) je objavljen javni razpis, namenjen podpori malim in srednje velikim podjetjem, ki se ukvarjajo z inovativnimi rešitvami in produkti na področju kreativnih industrij.

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki imajo sedež v eni od držav članic EU ali držav upravičenk v okviru programa COSME ter izpolnjujejo razpisne pogoje. Razpis je prvenstveno namenjen malim in srednje velikim podjetjem, kot partnerji pa lahko sodelujejo tudi druge inštitucije.

Povezava na razpis