Na razpis se lahko prijavijo: - nevladne in zasebne kulturne organizacije, katerih programi niso bili izbrani na javnem razpisu JPR-PROG-2014-2017 oziroma prijavljeni projekti niso vključeni v sklop večletnih kulturnih projektov, ki so bili izbrani na javnem razpisu, oznaka JPR-VP-UM; - javni zavodi, ki v letu 2015 s strani Ministrstva niso bili neposredno pozvani k predložitvi programa dela in finančnega načrta za leto 2016, (razen pooblaščenih muzejev, ki so bili pozvani za opravljanje javne službe, v skladu s 97. členom ZVKD-1); - ter samozaposleni v kulturi in druge fizične osebe, ki delujejo na razpisnih področjih umetnosti; ob izpolnjevanju drugih razpisnih pogojev.

Rok prijave: 25.01.2016

Več na tej povezavi.