AKTUALNA OBVESTILA IZ URADNIH LISTOV ŠT. 102 IN 104 

V Uradnem listu RS št. 102/2015 z dne 24. 12. 2015 je bil objavljen naslednja javna obvestila:

 

  1. Državni zbor Republike Slovenije je sprejel:
    1. Zakon o dopolnitvi Zakona za uravnoteženje javnih financ

    2. Zakon o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja

    3. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja

    4. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

  1. Ministrstva so objavila:
    1. Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem

    2. Pravilnik o elektronskem vročanju v davčnih zadevah

      

     V Uradnem listu RS št. 104/2015 z dne 28. 12. 2015 je bil objavljen naslednja javna obvestila:

 1. Vlada Republike Slovenije je potrdila:

   1. Uredba o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020

 2. Ministrstva so objavila:

   1. Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2016

      

    Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.:  37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.