AKTUALNA OBVESTILA

V Uradnem listu RS št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016 so bili objavljeni naslednji javni razpisi in obvestila: 

1. Socialna zbornica Slovenije je objavila popravek dokumentacije javnega razpisa Spodbujanje pripravništev.

2. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje plač strokovnih delavcev v programih nacionalnih panožnih športnih šol za štiri letno obdobje 2016-2020.

Premet javnega razpisa je sofinanciranje plač strokovnim delavcem, ki izvajajo programe, namenjene pretežno športni vzgoji otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport v individualnih športih in v kolektivnih športih s športnimi igrami v športnih panogah oziroma disciplinah rednega programa olimpijskih iger.

3. Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je objavila javni razpis za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška.

4. Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS je objavila javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2016-2018.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mednarodnih znanstvenoraziskovalnih projektov na v razpisu navedenih področjih: Nove tehnologije za energijo, Jedrska energija, Prilagajanje klimatskim spremembam, Temeljne raziskave v fiziki, Znanosti o življenju, Raziskave globalne varnosti.

5. Javna agencija za knjigo RS je objavila Javni razpis za sofinanciranje večletnih zahtevnih knjižnih projektov za obdobje 2016-2018.

 

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.:  37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.