V okviru tega sklopa se bodo podpirale dejavnosti, ki spodbujajo refleksijo o evropski kulturni raznolikosti in skupnih vrednotah v najširšem smislu. V tem okviru je njegov cilj financirati projekte, ki preučujejo vzroke totalitarnih režimov v moderni zgodovini Evrope (zlasti, vendar ne izključno, nacizma, ki je privedel do holokavsta, fašizma, stalinizma in totalitarnih komunističnih režimov), in počastiti spomin na žrtve njihovih zločinov.

Ta sklop zajema tudi dejavnosti, ki se nanašajo na druge ključne trenutke in referenčne točke v nedavni evropski zgodovini. V njem bodo prednostno obravnavani predvsem ukrepi, ki spodbujajo strpnost, medsebojno razumevanje, medkulturni dialog in spravo, kot način za preseganje preteklosti in graditev prihodnosti, zlasti da bi se približali mlajšim generacijam.

Projekti v okviru tega sklopa naj bi vključevali različne vrste organizacij (lokalne organe, nevladne organizacije, raziskovalne inštitute itd.) ali razvijali različne vrste dejavnosti (raziskave, neformalno izobraževanje, javne razprave, razstave itd.) ali vključevali državljane iz različnih ciljnih skupin.

Poleg tega je treba projekte izvajati na nadnacionalni ravni (oblikovanje in upravljanje nadnacionalnih partnerstev in mrež) ali z jasno evropsko razsežnostjo.

Najvišja upravičena nepovratna sredstva do 100.000 eur.

Rok prijave: 1.3.2016

Trajanje projekta do 18 mesecev.

Povezava na razpis.