AKTUALNA OBVESTILA

V Uradnem listu RS št. 4/2016 z dne 22. 1. 2016 so bili objavljeni naslednji javni razpisi in obvestila:

1. Javni sklad RS za kulturne dejavnosti je objavil javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2016 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti.

Predmet razpisa je sofinanciranje projektov kulturnih društev in njihovih zvez, ki bodo izvedeni kot:

 • prireditve (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve),

 • izobraževanja in strokovna usposabljanja za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,

 • založniški in avdiovizualni projekti,

 • organizacijski projekti za krovne organizacije na nacionalnem nivoju, ki delujejo na razpisnem področju.

  Na razpis se lahko prijavijo kulturna društva ali njihove zveze, registrirane kot pravne osebe v RS, ki izvajajo kulturne projekte s področja tega razpisa ali krovne organizacije slovenskih kulturnih društev in skupin iz zamejstva, ki izvajajo kulturne projekte s področja tega razpisa, ki delujejo na razpisnem področju trajneje, vsaj eno leto pred začetkom razpisa, ter izpolnjujejo ostale pogoje iz razpisa.

  Rok za oddajo prijave je 22. 2. 2016.

   

2. Druge javne objave:

  1. Ministrstva so objavila:
   1. Pravilnik o skupinah kmetijskih pridelkov

   2. Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom

     

    Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.:  37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.