Objavljen je prvi razpis transnacionalnega programa Adrion (Jadransko-jonski program), v okviru katerega je na voljo 33 milijonov evrov Evropskega sklada za regionalni razvoj  in 5 milijonov evrov IPA sredstev.

Odprt je za vse štiri specifične cilje znotraj prioritet 1 (Inovativna in pametna regija), 2 (trajnostna regija) in 3 (povezana regija).

Dne 22. 2. 2016 bo Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko organizirala informativni dan za slovenske prijavitelje v Ljubljani; podrobnosti najdete na tej povezavi.

Vrednost projektov: Prijavite lahko projekte v vrednosti od 800.000 do 1.500.000 EUR, sofinancira se do 85% upravičenih stroškov.

Rok prijave: 25.03.2016

Več na tej povezavi.