JAVNI SKLAD RS ZA RAZVOJ KADROV IN ŠTIPENDIJE OBJAVIL JAVNI RAZPIS ZA ŠTIPENDIJE V DEFICITARNIH POKLICIH

V ponedeljek, 15. 2., je Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije objavil javni razpis za financiranje štipendij za deficitarne poklice, ki so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev.

V šolskem letu 2016/2017 bodo štipendije namenjene poklicnemu izobraževanju. Razpisanih bo do 1.000 štipendij za deficitarne poklice v višini 100 EUR na mesec. Na razpisu bo na voljo skupaj 1,2 milijona EUR iz Evropskega socialnega sklada in slovenskega proračuna.

Glavne spremembe, ki jih prinaša tokratni razpis, so:

  • zoženi nabor deficitarnih poklicev,

  • pogoj, da je vlagatelj vpisan v prvi letnik enega od izobraževalnih programov srednjega poklicnega izobraževanja, in

  • razvrščanje vlog po uspehu. 

    Vlogo bo možno oddati od 15. 6. 2016 do 20. 9. 2016.

    Vse informacije o razpisu so na voljo na spletni strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije.

    Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.:  37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.