Predmet razpisa je sofinanciranje aktivnosti, ki dopolnjujejo program in cilje ŠOU v Ljubljani. Na razpisu se prijavitelj lahko prijavi za sofinanciranje plačila največ ene članarine mednarodnim združenjem.

Vrednost razpisa: 12.000 eur

Povezava na razpis: povezava

Rok prijave: 26.4.2016

Prijavitelji:

Statusni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vsi prijavitelji na razpis:

- Društvo ali zveza društev, ki je registrirana na ožjem območju ŠOU v Ljubljani,

- društvo ali zveza društev, ki je članica mednarodnega združenja.

Na razpis se lahko prijavi le društvo, katerega vsaj 50 % članov društva predstavljajo študenti s statusom študenta na članici ŠOU v Ljubljani in katerega je hkrati vsaj 50 % vseh dejavnosti društva namenjenih študentom s statusom študenta na članici ŠOU v Ljubljani. Na razpis se lahko prijavi le zveza društev, sestavljena iz društev, ki vsa ustrezajo pogojem iz tega odstavka.