AKTUALNA OBVESTILA  

V Uradnem listu RS št. 26/2016 z dne 8. 4. 2016 sta bila objavljena naslednja javna razpisa, ki ju je razpisal Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo (Slovenski podjetniški sklad): 

 1. Naziv produkta: SK75 2016 – Semenski kapital – Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR

Predmet produkta je semenski kapital – konvertibilno posojilo za inovativna podjetja.

Namen produkta je spodbujanje:

 • nastajanja novih MSP s potencialom hitre globalne rasti z visoko dodano vrednostjo in izvozno naravnanostjo,

 • nastajanja novih MSP na način, da Sklad oziroma holdinški sklad sam in/ali skupaj z zasebnimi investitorji neposredno so/investira v obliki lastniškega financiranja v začetno razvojno fazo MSP,

 • nastajanja novih podjetij in hitrejšega uvajanja novih tehnoloških dosežkov, izumov in patentov v ekonomsko izkoriščanje,

 • razvoja začetnega koncepta poslovnega modela MSP in zagona podjetja ter

 • spodbujanje mreženja in povezovanja deležnikov, ki tvorijo uspešen ekosistem za nastajanje uspešnih podjetij.

  Cilj javnega razpisa po vsebini je širjenje koncepta inovacij v poslovanju ter razvoj uspešnih podjetij s pomočjo kapitalskih naložb v novo nastala podjetja.

  Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja, ki izpolnjujejo pogoje, ki so natančno navedeni v besedilu razpisa. 

 1. Naziv produkta: SK200 2016 – Semenski kapital – Lastniški vstop za rast inovativnih podjetij v višini 200.000 EUR.

Predmet produkta je semenski kapital – lastniški vložek Sklada za hitro rastoča inovativna podjetja v njihovih začetnih fazah razvoja.

Namen produkta je:

 • spodbujanje nastajanja novih inovativnih podjetij in njihova nadaljnja rast,

 • nadaljevanje finančne podpore Sklada po življenjski krivulji podjetja,

 • povezovanje obstoječe infrastrukture v RS v obliki podjetniških in univerzitetnih inkubatorjev, tehnoloških parkov in drugih organizacijskih oblik pospeševanja podjetništva ter izobraževalnih institucij, ki izvajajo specializirane programe za razvoj in pospeševanje razvoja podjetij in programe mentorstva tem podjetjem v enoten slovenski podjetniški ekosistem,

 • spodbuditi vlaganje zasebnih investitorjev v semensko fazo razvoja podjetja.

  Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja, ki izpolnjujejo pogoje iz razpisa. 

  Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.:  37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.