Lokalna akcijska skupina je bila ustanovljena v septembru 2014 z namenom izvajanja pristopa Leader in CLLD na območju občin Logatec, Idrija in Cerkno.

Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija je vodilni partner pri ustanavljanju in pridobivanju statusa lokalne akcijske skupine za LAS s CILjem.

Osnovni cilj pristopa LEADER je izgradnja lokalnih zmogljivosti, izboljšanje zaposlenosti, diverzifikacija dejavnosti na podeželju, spodbujanje lokalnega endogenega razvoja, izboljšanje upravljanja na podeželskih območjih in širjenje inovativnosti. Težišče ukrepanja so zelena delovna mesta ter skladen in vzdržen razvoj podeželja, ki temelji na razvoju endogenih potencialov podeželja.

Več informacij najdete na spletni strani LAS s CILjem.

 

Kontakt:

Darja Lahajnar, tel. št. 05 37 43 914, e-mail: darja.lahajnar(at)icra.si

Špela Rudolf, tel. št. 05 37 20 180, e-mail: spela.rudolf(at)icra.si