AKTUALNA OBVESTILA 

V Uradnem listu RS št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016 so bila objavljena naslednja javna obvestila: 

  1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo spremembo Javnega razpisa za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2016.

Zaključek javnega razpisa se spremeni z 22. 4. 2016 na 23. 5. 2016. 

  1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrani je objavilo spremembo Javnega razpisa za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečno in spravilo lesa.

Zaključek javnega razpisa se s 15. 4. 2016 spremeni na 16. 5. 2016. 

  1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo spremembo in dopolnitev 1. Javnega razpisa za Podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, za naložbe namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe in naložbe za izvajanje tehnoloških izboljšav ter znižanju stroškov pridelave.

Zaključek javnega razpisa se spremeni z 20. 4. 2016 na 18. 5. 2016. 

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.:  37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si