Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov za izvajanje storitev osebne asistence za invalidke in invalide za obdobje od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2018.

Sofinanciran bo naslednji program: program osebne asistence.

Sklop A:
Program je namenjen širitvi obsega programa osebne asistence, ki se izvaja na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov za samostojno oziroma samostojnejše življenje invalidov za obdobje od 2015 do vključno 2018 (Uradni list RS, št. 81/14 in 82/14), Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Sklop B:
Program je namenjen možnosti uskladitve sofinanciranja programa osebne asistence, ki se že izvaja na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov za samostojno oziroma samostojnejše življenje invalidov za obdobje od 2015 do vključno 2018, glede dodatkov za nočno delo, delo v nedeljo in delo za praznike in dela proste dneve po zakonu.

Rok prijave: 6.5.2016

Upravičenci:

Vlogo lahko odda vlagatelj, ki je invalidska ali humanitarna organizacija ali društvo, ki je na dan objave tega javnega razpisa izvajal dejavnost osebne asistence ali navedeni vlagatelj, ki ima opredeljen program osebne asistence ali izvaja program za samostojno oziroma samostojnejše življenje invalidov, ter izpolnjuje druge razpisne pogoje.

Okvirna višina sredstev javnega razpisa v letu 2016 je 250.000,00 EUR za oba sklopa skupaj.

Povezava na razpis.

 

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov za izvajanje storitev osebne asistence za invalidke in invalide za obdobje od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2018.

Sofinanciran bo naslednji program: program osebne asistence.

Sklop A:
Program je namenjen širitvi obsega programa osebne asistence, ki se izvaja na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov za samostojno oziroma samostojnejše življenje invalidov za obdobje od 2015 do vključno 2018 (Uradni list RS, št. 81/14 in 82/14), Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Sklop B:
Program je namenjen možnosti uskladitve sofinanciranja programa osebne asistence, ki se že izvaja na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov za samostojno oziroma samostojnejše življenje invalidov za obdobje od 2015 do vključno 2018, glede dodatkov za nočno delo, delo v nedeljo in delo za praznike in dela proste dneve po zakonu.
Upravičeni prijavitelji Vlogo lahko odda vlagatelj, ki je invalidska ali humanitarna organizacija ali društvo, ki je na dan objave tega javnega razpisa izvajal dejavnost osebne asistence ali navedeni vlagatelj, ki ima opredeljen program osebne asistence ali izvaja program za samostojno oziroma samostojnejše življenje invalidov, ter izpolnjuje druge razpisne pogoje.