Posting of workers: enhancing administrative cooperation and access to information - Call for Proposals VP/2016/006

V okviru tega razpisa je na voljo 2,700,000 EUR. Komisija pričakuje, da bo podprla od 4 do 5 projektov, sofinancira se do 80% upravičenih stroškov.

Rok prijave: 28.06.2016

Trajanje projekta: Od 12 do 24 mesecev.

Generalni direktorat Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje je v okviru programa za zaposlovanje in socialne inovacije EaSi (Progress) objavil javni razpis, katerega namen je sofinanciranje pobud za krepitev izvajanja, uporabe in uveljavljanja Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev v praksi.

Sofinancirajo se mednarodni projekti širokega geografskega obsega.

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe (javni organi, javne in zasebne neprofitne organizacije, raziskovalni centri in inštituti, univerze in civilnodružbene organizacije ter socialni partnerji) iz držav članic EU, Islandije in Norveške ter Albanije, Makedonije, Črne gore, Srbije in Turčije, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Sodelujejo lahko tudi mednarodne organizacije. Zahteva se partnerstvo med najmanj štirimi organizacijami iz najmanj štirih različnih upravičenih držav.

Spletna stran razpisa.