Predmet javnega razpisa je sofinanciranje realizacije slovenskih avdiovizualnih projektov. Namen sofinanciranja realizacije projektov je omogočanje ustvarjalnosti in profesionalne izvedbe slovenske avdiovizualne produkcije oziroma slovenskih avdiovizualnih del, namenjenih predvajanju v medijih.

Agencija na podlagi tega razpisa sofinancira realizacijo slovenskih avdiovizualnih projektov. Za slovenske avdiovizualne projekte se štejejo dela, ki so izvorno producirana v slovenskem jeziku ali dela, ki so producirana v madžarskem in italijanskem jeziku, če so namenjena madžarski ali italijanski narodni skupnosti, ki živita na območju Republike Slovenije, ter dela slovenskega kulturnega izvora iz drugih področij umetnosti, če so izražena kot individualne intelektualne stvaritve s področja književnosti, znanosti in umetnosti in so izdelana oziroma primerna za predvajanje v medijih.

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za realizacijo filmov po tem razpisu, je 627.718,00 EUR.

Najvišji možni znesek za posamezni prijavljeni projekt, ki bo sofinanciran na podlagi tega razpisa, znaša 100.000,00 EUR. Agencija sofinancira največ do 50 % vseh izkazanih upravičenih stroškov.

Rok prijave: 25.05.2016

Po tem razpisu se lahko sofinancirajo projekti: - pravnih in fizičnih oseb, ki so registrirane za dejavnosti produkcije filmov, video filmov, televizijskih oddaj (J59.110); - izdajateljev vsebin, registriranih za produkcijo avdiovizualnih in/ali filmskih del, ne glede na način razširjanja. Prijavitelji morajo izpolnjevati tudi vse druge v razpisu opredeljene pogoje.

Spletna stran razspisa.