Na razpis se lahko prijavi vsako turistično društvo, registrirano v Sloveniji, ki deluje najmanj dve leti, to je najmanj od 29. 4. 2014 in ima poravnane vse finančne obveznosti do TZS. Vsako TD lahko kot prijavitelj v okviru tega poziva prijavi le eno prireditev, ki traja en dan ali največ tri dni skupaj.

Vrednost razpisa: 140.000,00 EUR

Rok prijave: 27.05.2016

Spletna stran razpisa