Na Zavodu za zaposlovanje so objavili tretje javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2016. Na voljo je okvirno 1,2 milijona EUR za predvidenih 220 vključitev dolgotrajno brezposelnih v programe, ki jih bodo izvajali neprofitni delodajalci.

Javno povabilo omogoča neprofitnim delodajalcem sofinanciranje stroškov zaposlitve brezposelnih v programih javnih del. Izvajajo se lahko programi na področjih kmetijstva, vzgoje in izobraževanja, okolja in prostora, socialnega varstva, kulture ter drugi programi v skladu s Katalogom programov javnih del. Na javno povabilo se lahko prijavijo neprofitni delodajalci, ki so izvajalci programov javnih del.

V javna dela se bodo lahko vključevali dolgotrajno brezposelni, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih. Pri tem bodo imeli prednost tisti, ki so več kot dve leti neprekinjeno prijavljeni med brezposelnimi in v tem času niso bili vključeni v noben program aktivne politike zaposlovanja.

Na podlagi tretjega javnega povabila se bodo v izbrane programe na razpisanih področjih lahko vključevali dolgotrajno brezposelni ne glede na raven izobrazbe.

Javno povabilo je odprto od 13. 5. 2016 do porabe razpoložljivih sredstev, najkasneje do vključno 31. 7. 2016.

Na razpis se lahko prijavijo izvajalci programov javnih del, ki so neprofitni delodajalci ob vložitvi ponudbe in ves čas izvajanja programa javnega dela; so pravne ali fizične osebe, ki so pred oddajo ponudbe vsaj dvanajst mesecev vpisane v Poslovni register RS, za opravljanje dejavnosti, ki jo nameravajo izvajati v javnem delu, ter izpolnjujejo druge razpisne pogoje.

Več na tej povezavi.