Od 26. aprila je objavljen drugi razpis v okviru programa transnacionalnega sodelovanja Srednja Evropa v programskem obdobju 2014-2020. Ta za razliko od prvega poteka po enostopenjskem postopku, za projekte, izbrane na drugem javnem razpisu pa je rezerviranih približno 90 milijonov € ESRR sredstev.

Tematska področja:
1: Sodelovanje za boljšo inovativnost in konkurenčnost Srednje Evrope
2: Sodelovanje na področju energije za znižanje ogljičnega odtisa
3: Sodelovanje na področju naravnih in kulturnih virov za trajnostno rast
4: Sodelovanje na področju prometa za boljšo povezanost Srednje Evrope

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava, pri čemer se zahteva projektno partnerstvo najmanj treh partnerjev iz najmanj treh upravičenih držav oz. regij.

Rok prijave: 23.6.2016

Več na tej povezavi