AKTUALNA OBVESTILA 

V Uradnem listu RS št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016 so bili objavljeni naslednji javni razpisi in obvestila: 

 1. Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju okolja za leti 2016 in 2017.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov nevladnih organizacij za leti 2016 in 2017, ki delujejo na področju okolja, in sicer na naslednjih vsebinskih področjih:

 • trajnostnega razvoja na področju varstva okolja,

 • ohranjanja narave, in sicer na področju ohranjanja biotske raznovrstnosti.

  Prednost bodo imeli projekti, ki bodo vsebovali izvedbo aktivnosti s konkretnimi merljivimi rezultati in učinki na okoljske in naravovarstvene cilje, ob spremljajoči izvedbi aktivnosti informiranja, ozaveščanja, promocije in sodelovanja javnosti.

  Na javni razpis lahko kandidira prijavitelj sam ali v projektnem partnerstvu. Upravičeni prijavitelji so nevladne organizacije (društvo, zavod ali ustanova) s statusom delovanja v javnem interesu na področju okolja ali področju narave ali področju prostora.

  Okvirna višina sredstev za razpisano vsebino je skupaj 350.000 EUR. Prijavitelj lahko zaprosi za sofinanciranje do 80% upravičenih stroškov projekta.

  Rok za prejem vloge je 3. 6. 2016. 

 1. Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je objavila javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini v letu 2016.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini, kjer je zagotovljena primerna mednarodna in strokovna udeležba. 

Druge javne objave iz Uradnega lista RS št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016:

  1. Vlada je sprejela:
   1. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samozaposlenih v kulturi

  1. Ministrstva so sprejela:
   1. Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi seznama dodatnih drugih urbanih območij za potrebe opredelitve območij lokalnih akcijskih skupin 

    Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.:  37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.